Könyvek | | Színház
Gazsó L. Ferenccel közösen írt könyvek
Könyvszerkesztés | | E-könyvek
Az első | | És még
Folyóiratok - az IRODALOM visszavág
Galéria | | Önéletrajz
Nagy Szeder István
Archívum | | Szelmenci archívum
Nyitólap
English | | Slovensky | | Français | | Deutsch

  Archívum
 

Meghívó - esemény volt

MEGHÍVÓ

a

Poszt Modern Mérlegen

Két felemás évtized (1990-2010)

Konferenciára,

A Polgárok Házába,
1089, Budapest, Visi Imre u. 6.

(megközelíthető a Deák térről a 9-es busszal az Orczy térig;
a Blaha Lujza térről a 28-as és a 62-es villamossal;
a Baross térről és a Nagyvárad térről a 24-es villamossal)  

a konferencia szekciói:

2010. december 7-én kedden 13 órakor

A Konferenciát megnyitja Pethő Bertalan

1. szekció: 13.20-15.00

Üléselnök Hámori József és Zelei Miklós

Pethő Bertalan Poszt Modern Mérlegen 1990-2010. A Projekt. Tézisek: Megjelent a Polgári Szemle 2010/5. számában .

Tellér Gyula A rendszerváltás főbb társadalmi mozgásai

Kulin Ferenc Társadalom: autonóm szerveződés  vs. hatalmilag egyenirányított dezintegráció

Kávészünet

2. szekció: 15.15-17.15

Üléselnök Botos Katalin és Kulin Ferenc

Bogár László Romlás és Építhetőség

Fekete Balázs Államelmélet: útkeresés a szocialista paradigma után

Péli Gábor A magyar szociológia lokalitás vs . globalitás problémáiról

Baji Lázár Imre Kulturális (dez)antropológia

Kávészünet

3. szekció: 17.30-19.30

Üléselnök Botond Gyula és Náray-Szabó Gábor

Isztray Botond Ugyanis Hamvas Béla

Janox Irodalom: Kifejezés - Szórakozás - Politikai hatalom  

Tényi Tamás Pszichoanalízis: terápiától a terápia narratívájáig

Borbély András Költészet, technika, médium a "posztmodern korban"

 

2010. december 8-án, szerdán 13 órakor

4. szekció: 13.00-15.00

Üléselnök Bogár László és Ohnsorge-Szabó László

Prugberger Tamás Lokalitás és globalitás a gazdaságban és a munka világában, az uniós és a nemzeti jogi normák változásai tükrében

Gazsó L. Ferenc Politika: visszaélés és a fordulat lehetősége

Botond Gyula Média: Közügy vs . Hatalmi ágazat

Kövecses Zoltán Metaforizációs (ellen-)Hatalom

Kávészünet

5. szekció: 15.15-17.15

Üléselnök Baji Lázár Imre és Kövecses Zoltán

Botos Katalin Globalizálódás, és a lokalitás mozgástere

Ohnsorge Szabó László Gazdaság: elemzés és meta-elemzés

Molnár László Technika: Hatalom és Ellen-Hatalom

Náray-Szabó Gábor Környezet és politika 1990-2010

Kávészünet

6. szekció: 17.30-19.30

Üléselnök Pethő Bertalan és Tellér Gyula

Vasy Géza Népiesség 1990-2010

Turgonyi Zoltán List der Unvernunft, avagy az elszabadult aranyszabály. Gondolatok a posztmodern liberalizmus keletkezéstörténetéről és várható sorsáról

Arday Lajos Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében és kisebbségpolitika 1990-2010

Zelei Miklós Határokon át-(nem-)ívelő magyarság-politika

Zárszó Náray-Szabó Gábor és Pethő Bertalan

Polgárok Háza Platon Kiadó

Posztmodernológiai Kutatóközpont

   
© Zelei Miklós. Minden jog fenntartva!